Цифровий ринок в економіці України

Цифрова торгова майданчик охоплює положення АА, що стосуються електронної комерції, телекомунікаційних послуг, ІТ-послуг, аудіовізуальних носіїв, авторського права і суміжних прав, а також захисту особистих даних. Хоча в останні роки були зроблені зусилля для зближення українського законодавства і нормативних актів, темпи оновлення законодавства ЄС у цій області не встигали. В Україні сильний ІТ-сектор, на який припадає більше 3% ВВП і який займає третє місце серед усіх секторів економіки з точки зору експорту (основними експортними ринками є США і ЄС). Однак в Україні немає окремого органу, який би займався проблемами цифрової економіки і суспільства.

Реалізація Державної концепції розвитку цифрової економіки і суспільства не фінансується. Нещодавно уряд розробив стратегію інтеграції України в єдиний цифровий ринок ЄС до 2023 року, додаткову інформацію дивіться на сторінці tender.uub.com.ua.

Рекомендації для України

  • Створення окремого центрального виконавчого органу або департаменту, відповідального за розвиток цифрової економіки і суспільства, включаючи реалізацію планів дій у сфері цифрової економіки і розвитку співтовариства в державному бюджеті, а також розроблення та прийняття закону про цифровий економіці;
  • Розробити і прийняти закон про електронні комунікації, що відображає новий Комунікаційний кодекс ЄС;
  • Внести зміни в Закон про електронну комерцію, щоб він відповідав законодавству ЄС.

У сфері фінансових послуг АА припускає, що Україна збереже статус внутрішнього ринку ЄС. Державна програма розвитку фінансового сектору до 2020 року передбачає виконання всіх зобов’язань України у сфері фінансових послуг, і в останні роки був досягнутий значний прогрес в реалізації стандартів ЄС.

Банки і страхові компанії ЄС вже мають значну присутність на українському ринку (банки ЄС переважають серед приватних банків в Україні) і змогли увійти на ринок без будь-яких проблем. Крім того, українські банки і страхові компанії тепер можуть отримати доступ до філій ЄС через філіали та дочірні компанії, але не роблять цього економічно. Останнє також обмежить початкове вплив ЄС на відкриття ринку фінансових послуг України.

Крім того, враховуючи, що чинне законодавство ЄС докорінно змінило регулювання фінансових послуг в ЄС, перспективи застосування режиму внутрішнього ринку в ЦА були невизначеними. З цієї точки зору здійснимість АА в цій області викликає питання.